Buitenlandse Zaken zegt diplomatieke missie naar Israel af

DEN HAAG, 29 JUNI. Minister Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) heeft een bezoek dat een ambtelijke delegatie van zijn departement deze week aan Israel zou brengen voorlopig afgelast. De delegatie, die uit de directeur Veiligheidsbeleid Chr. Sanders en enkele medewerkers zou bestaan, zou naar Israel gaan voor bilateraal periodiek overleg over veiligheidsvraagstukken op langere termijn. In de delegatie zaten geen specifieke Midden-Oostendeskundigen. Het Israelisch ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het uitstel van het overleg, dat gemiddeld eens per jaar wordt gehouden, vanmorgen bevestigd.

Volgens een woordvoerder van Buitenlandse Zaken in Den Haag is de voorlopige afgelasting van het ambtelijk bezoek “niet bedoeld als demonstratief gebaar” uit onvrede over de Israelische houding in het vredesproces in het Midden-Oosten of de omstreden geplande annexatie van een Arabische wijk in Jeruzalem. De woordvoerder, die vanmorgen vroeg “de strikte opdracht” had “nog niets over de kwestie te zeggen”, zei later dat er “op dit moment in het vredesproces in het Midden-Oosten ontwikkelingen zijn die het zinniger maken af te wachten hoe zij zich zullen uitkristalliseren”.

Dat het uitstel van het ambtelijk bezoek een reactie zou zijn op het recente plan van de Israelische premier Nethanyahu voor een nieuwe alomvattende vredesconferentie, zoals de Israelische tv gisteren suggereerde, noemde de woordvoerder “niet juist”.

Over de voorlopige afgelasting van het bilaterale ambtelijke gesprek met Israel heeft Van Mierlo geen overleg gevoerd met partnerlanden in de Europese Unie, aldus de woordvoerder.