Vooral ouderen bellen lijn huursubsidie

Vooral ouderen hebben de afgelopen dagen naar de huursubsidielijn gebeld. Via de telefoonlijn konden mensen gedurende een week achterhalen of ze recht hebben op huursubsidie.

Dit jaar meldden zich ruim 1800 mensen. Dat is tweemaal zoveel als vorig jaar, toen de huursubsidielijn begon.

De Socialistische Partij, die de telefoonlijn heeft ingevoerd, spreekt van een klein succes. Van alle bellers blijken namelijk ruim 600 mensen recht te hebben op (meer) huursubsidie, alhoewel zij die nu niet ontvangen.

Samen zijn de bellers goed voor een extra subsidiebedrag van 1,5 miljoen gulden. Per persoon betekent dit ongeveer tweeduizend gulden extra.

Het is al langer bekend dat veel mensen die recht hebben op huursubsidie daar geen aanspraak op maken.

Naar schatting betaalt een kwart van de huurders te veel geld. De SP heeft daarom vorige week voor de tweede keer een telefoonlijn opengesteld om het zogenoemde “niet-gebruik” onder de aandacht te brengen.

Volgens de partij hebben vooral veel ouderen zich gemeld omdat zij vaker dan vroeger recht hebben op huursubsidie.

Ook blijken oudere mensen liever de telefoon te pakken dan naar de gemeente te stappen met vragen over huursubsidie, aldus de SP.