Pensioenfondsen willen gedragscode

ROTTERDAM, 27 JUNI. De twee koepelorganisaties in de pensioenfondswereld gaan praten over een uniforme gedragscode voor besturen, directeuren en medewerkers van pensioenfondsen. Dat heeft directeur-secretaris mr. F. Prins van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) gisteren gezegd naar aanleiding van de publicatie van de nieuwe modelcode van de organisatie van pensioenfondsen die voor specifieke ondernemingen werken (OPF).

“Wij hebben met OPF een afspraak gemaakt om te zien of wij tot eén product kunnen komen”, zo zegt Prins. Naar zijn zeggen zou de toezichthoudende Verzekeringskamer een uniforme modecode toejuichen. De gedragscodes zijn niet verplicht voor de pensioenfondsen, maar een voorbeeld van hoe het zou kunnen. Elk fonds moet zelf beslissen of zij een code wil invoeren en welke inhoud de gedragsregels moeten hebben.

De meeste van de ruim duizend Nederlandse pensioenfondsen werken voor specifieke ondernemingen, maar de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen vertegenwoordigt dankzij het lidmaatschap van giganten PGGM en ABP ongeveer tweederde van het beheerd vermogen van de branche van 740 miljard gulden.

“Een aantal jaren geleden wij de leden enkele voorbeelden van een gedragscode gestuurd en vorig jaar november hebben wij dat herhaald naar aanleiding van wat de beursfraudezaak is gaan heten,” aldus Prins. “De meeste fondsen hebben inmiddels een code ingevoerd.”

De aanhoudingen in de beursfraude affaire van twee prominente beleggers uit de pensioenfondswereld hebben de maatschappelijke druk verhoogd om betere afspraken te maken om privé handel door directeuren en medewerkers en mogelijke belangenverstrengeling met het pensioenfonds te voorkomen.

Afgelopen week kwam OPF met een nieuwe modelcode, die op sommige punten, zoals de acceptatie van relatiegeschenken, gedetailleerde aanbevelingen doet voor het gedrag van directie en medewerkers. Volgens OPF heeft de Verzekeringskamer een positief oordeel uitgesproken over de code en ziet zij de aanbevelingen als basis voor een code voor de hele bedrijfstak.

De modelcode van OPF maakt tevens deel uit van een veelomvattender standaard met kwaliteitskenmerken.