Maastricht

Naar aanleiding van het bericht over Maastricht en toerisme (NRC Handelslblad, 23 juni) het volgende: als Maastricht een parkeerplaats buiten de stad maar aan het water zou laten inrichten, is er een uitstekende gelegenheid om (vooral de bussen met) bezoekers via de Maas met (snel)-boten naar het centrum te laten vervoeren.

Een vriendelijke en relatief goedkope oplossing voor het probleem. De bruggen zijn vrij voor noodvervoer en de stad blijft verschoond van uitlaatgassen.

    • Tineke de Ridder