Geen devaluatie van Chinese munt

PEKING, 27 JUNI. De Amerikaanse minister van Financiën Robert Rubin heeft gisteravond “ondubbelzinnig” de garantie van de Chinese autoriteiten gekregen dat de nationale munt - de yuan - niet wordt gedevalueerd.

Washington acht een zo groot mogelijke stabiliteit van de Aziatische valuta van groot belang voor de oplossing van de financiële crisis in de regio. De Federal Reserve, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, heeft daarom vorige week maatregelen genomen om de Japanse yen te steunen door voor 6 miljard dollar aankopen te doen.

Robert Rubin maakt deel uit van de delegeatie die met president Clinton een staatsbezoek aan China brengt. Vóór de aankomst van Clinton in Peking voerde Rubin besprekingen met de Chinese financiële autoriteiten.

“Ze hebben zeer duidelijk hun intentie tot uitdrukking gebracht om de koers van de yuan te handhaven en verklaarden ondubbelzinnig dat dit beleid in hun eigen belang wordt voortgezet”, aldus de minister.

Rubin ontkende tegenover verslaggevers dat de vrees voor een devaluatie van de Chinese munt een rol zou hebben gespeeld bij de beslissing van de Federal Reserve om de yen te steunen.

De Chinese export is vorige maand voor de eerste keer in twee jaar gedaald, vooral als gevolg van het beleid van de regering om stabiliteit van de yuan te behouden ondanks de waardedalingen van andere valuta in Azië.

Minister Rubin onderstreepte dat de Chinese autoriteiten ongerust blijven over de positie van de yen, nadat de Japanse munt ondanks de Amerikaanse steunoperatie deze week verder in waarde was gedaald.

Gisteren daalde de yen tot bijna 143 tegenover de dollar, het laagste niveau sinds de Amerikaanse steunoperatie. (AFP)