Gebarentaal voor doven uniform

ROTTERDAM, 27 JUNI. De dovenbelangenorganisaties en doveninstituten gaan samen een standaard ontwikkelen voor één uniforme Nederlandse gebarentaal. Er komt een basiswoordenlijst die voor het grootste deel wordt samengesteld uit de diverse bestaande gebarentalen. Standaardisatie van de Nederlandse Gebarentaal is onder andere belangrijk om les- en cursusmateriaal te kunnen ontwikkelen voor tweetalig onderwijs aan dove leerlingen. Dit zijn enkele afspraken uit een convenant dat staatssecretaris Netelenbos gisteren heeft gesloten met de doveninstituten, de organisatie van ouders van dove kinderen (FODOK) en het Dovenschap.