Duisenberg langer baas van Eurobank; 'Chirac geeft zaken onjuist weer'

FRANKFURT, 27 JUNI. Wim Duisenberg beschuldigt de Franse president Chirac ervan tegen beter weten in een onjuiste voorstelling van zaken te geven over de termijn die hij zal aanblijven als president van de Europese Centrale Bank. Duisenberg zegt langer te blijven zitten dan vier jaar.

“Er liggen geen afspraken dat ik eerder zal stoppen”, aldus Duisenberg vandaag in een gesprek met NRC Handelsblad. “Ik kan nog steeds besluiten om voor de volle acht jaar aan te blijven. Dat besluit is uitsluitend en alleen aan mij.”

Twee weken geleden zei Chirac in een interview met de BBC-televisie dat Duisenberg hem “zijn erewoord” had gegeven na vier jaar te zullen aftreden om plaats te maken voor de Franse centrale bankier Jean-Claude Trichet. Duisenberg ontkent dit en zegt langer dan vier jaar te zullen aanblijven: “Er is geen sprake van een split term of van een verdeling in vier jaar-vier jaar.” Chirac is volgens hem hiervan terdege op de hoogte.

Tijdens de Europese top van 2 mei in Brussel heeft Duisenberg één gesprek met de Franse president gehad in het bijzijn van de Britse premier (toen EU-voorzitter) Blair. In dat gesprek heeft hij toegelicht dat hij ten minste zal blijven tot na de invoering van de Europese munt (dat wil zeggen tot na 1 juli 2002), maar niet kan garanderen de volle acht jaar te zullen aanblijven. Duisenberg: “Dat is uiteindelijk de afspraak geworden.”

Hij wijst erop dat Blair enkele dagen later in het Britse Lagerhuis heeft bevestigd dat Duisenberg de mogelijkheid heeft behouden desnoods de volledige acht jaar aan te blijven.

Duisenberg werd na een twaalf uur durende vergadering van de Europese regeringsleiders in Brussel benoemd voor een periode van acht jaar, nadat hij een persoonlijke verklaring had voorgelezen waarin staat dat hij gelet op zijn leeftijd niet de volledige termijn zal uitdienen.

De president van de ECB, die over zes maanden verantwoordelijk is voor het monetaire beleid van de euro, zegt over de Azië-crisis dat de gevolgen hiervan voor Europa tot nu toe overzienbaar en niet zo ernstig zijn. De recente daling van de Japanse yen, en het mogelijke effect daarvan op de concurrentiepositie van China, zijn een reden tot zorg. “Het is van het grootste belang om dat domino-effect te helpen stoppen.”

De verwachting op de financiële markten dat de ECB volgend jaar de rente extra zal verhogen om zijn reputatie als inflatiebevechter te vestigen, noemt Duisenberg “onzin”. Hij zegt voorstander te zijn van een bestendig monetair beleid van “zo weinig mogelijk rentestapjes”.

    • Maarten Schinkel
    • Roel Janssen