Diplomaten snel naar Kosovo

PRIŠTINA, 27 JUNI. De Amerikaanse gezant Richard Holbrooke heeft gisteren aangekondigd dat binnen enkele dagen tientallen internationale waarnemers naar de Servische provincie Kosovo zullen vertrekken. De Amerikaanse ambassadeur in Macedonië, Christopher Hill, die Holbrooke op zijn reis vergezelt, is bezig de waarnemersmissie samen te stellen, die in elk geval zal bestaan uit diplomaten van de VS, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Rusland, de leden van de Internationale Contactgroep voor het voormalige Joegoslavië.

De aanwezigheid van de diplomaten moet voorkomen dat het conflict tussen het bevrijdingsleger van de etnische Albanezen (UÇK) en de regering in Belgrado verder escaleert. “Hoe sterker de internationale aanwezigheid, des te groter de kans dat acties en provocaties (...) die kunnen leiden tot een algehele oorlog, kunnen worden voorkomen”, aldus Holbrooke.

De Joegoslavische president Miloševic zegde vorige week, toen hij op bezoek was bij de Russische president Boris Jeltsin, toe dat diplomaten en journalisten vrije toegang zouden krijgen tot heel Kosovo. Tot dusverre waren de gebieden waar Joegoslavische eenheden vochten met het UÇK afgesloten van de buitenwereld.

In Priština, de hoofdstad van Kosovo, had Holbrooke gisteren een onderhoud met Adem Demaçi, die 28 jaar in Joegoslavische gevangenissen doorbracht wegens zijn inspanningen voor een onafhankelijk Kosovo. Demaçi zou veel invloed hebben op het UÇK. Holbrooke sprak vervolgens met Demaçi's belangrijkste rivaal, Ibrahim Rugova, de niet-officiële president van de etnische Albanezen, die jarenlang het vreedzame verzet tegen Belgrado leidde. De aandacht voor Demaçi komt voort uit de groeiende zorg voor de toenemende macht van het UÇK, dat gewapenderhand strijdt voor een onafhankelijk Kosovo en naar eigen zeggen veertig procent van de provincie in handen heeft.

Holbrookes missie moet een militair ingrijpen door de NAVO voorkomen. Hij riep beide partijen op tot terughoudendheid. Een medewerker van het Pentagon zei gisteren dat eventuele NAVO-luchtaanvallen op Servische doelen het UÇK in de kaart kunnen spelen. De internationale gemeenschap is tegen een volledige onafhankelijkheid van de opstandige provincie. Gisteren nog onderstreepte Hill dat de eis tot terugtrekking uit Kosovo niet slaat op het Joegoslavische leger, dat de buitengrenzen van Joegoslavië bewaakt, maar alleen op de politieëenheden die onder directe controle van Miloševic staan en die door de Albanezen worden beschuldigd van etnische zuiveringen. (Reuters, AFP, AP)