Zwijgplicht advocaat in VS ook na dood cliënt

WASHINGTON, 26 JUNI. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft gisteren bepaald dat de zwijgplicht voor advocaten van kracht blijft na de dood van hun cliënt. Dit is een tegenslag voor onafhankelijk aanklager Kenneth Starr, die de aantekeningen opeist van een gesprek tussen de presidentiële adviseur Vincent Foster en diens raadsman James Hamilton vlak voordat Foster in 1993 zelfmoord pleegde.

De dood van Clintons' oude vriend Foster - en het chaotisch onderzoek dat erop volgde - heeft in ultra-conservatieve kringen voeding gegeven aan wilde complottheorieën. Starr zelf heeft vastgesteld dat Foster gewoon zelfmoord pleegde omdat hij gedeprimeerd was over zijn falen in een schandaaltje met het reisbureau van het Witte Huis: 'Travelgate'. Hij hoopt evenwel dat de aantekeningen inzicht bieden in de Whitewater-zaak en pogingen om bewijs daarover te verdonkeremanen.

Het Hooggerechtshof heeft nu met een meerderheid van zes tegen drie rechters vastgesteld dat de zwijgplicht van advocaten ook van kracht blijft na het overlijden van cliënten. Alleen de zekerheid dat gesprekken vertrouwelijk zijn, ook na hun dood, maakt het cliënten mogelijk “volledig en openhartig” met hun advocaten te overleggen, aldus de meerderheidsopinie.

In Arkansas is gisteren Susan McDougall, een oude vriendin en zakenpartner van de Clintons, vrijgelaten om gezondheidsredenen. Haar straf van twee jaar wegens fraude in het Whitewater-zaak werd teruggebracht tot de tijd die ze in gevangenschap heeft doorgebracht. Ze moet wel 90 dagen onder elektronisch toezicht in het huis van haar ouders doorbrengen.

Susan McDougall (43) en haar echtgenoot James, die in maart overleed, zijn veroordeeld om hun rol in 'Whitewater', een mislukte landtransactie uit de jaren tachtig. Starr vermoedt dat Clinton, toen gouverneur van Arkansas, een bankier in 1986 onder druk zette om de McDougalls een illegale lening te verstrekken. Susan McDougall weigerde mee te werken aan het onderzoek van Starr en is daarom langdurig in gijzeling genomen.

Voor de grand jury in Washington, een onderzoeksjury die moet bepalen of er bewijs is voor een strafzaak tegen Clinton, moest adviseur Sidney Blumenthal gisteren getuigen over zijn gesprekken met de Clintons. Komende week wordt Linda Tripp opnieuw ondervraagd, de vrouw die haar conversaties met de stagiaire Monica Lewinsky op band opnam. Lewinsky zelf heeft haar advocaat William Ginsburg vervangen door de raadslieden Plato Cacheris en Jacob Stein, die nu met Starr onderhandelen.

Dat Lewinsky een overzicht gaf van de boeken die ze aanschafte, geldt als teken van toenadering. Lewinsky bespaart Starr een juridische strijd over de vraag of boekhandels openheid van zaken moeten geven over het koopgedrag van klanten. (AP, Reuters)