Wet tegen illegalen toch snel van kracht

DEN HAAG, 26 JUNI. De Koppelingswet, bedoeld om illegaal verblijf in Nederland te ontmoedigen, wordt toch per 1 juli ingevoerd. De fractie van D66 heeft gistermiddag onverwacht ingestemd met snelle invoering van de wet. Een motie van PvdA, GroenLinks, SP, RPF en GPV om de invoering van de wet met twee maanden uit te stellen, haalde het daardoor niet.

D66 pleitte 's ochtends nog voor uitstel van de koppelingswet. De wet beoogt illegalen uit te sluiten van allerlei collectieve voorzieningen, door de computerbestanden van instanties als de belastingdienst en de sociale dienst aan elkaar te koppelen. Maar D66 keerde later op zijn schreden terug. “Wij hebben ons laten overtuigen door het kabinet dat uitstel niet wenselijk is”, aldus het Tweede-Kamerlid Dittrich.

Minister Melkert (Sociale Zaken) en de staatssecretarissen Schmitz (Justitie) en Netelenbos (Onderwijs), allen van PvdA-huize, hielden de Tweede Kamer gisteren voor dat uitstel van de wet onwenselijk is. De vier grote steden en de sociale diensten hadden daar vorige maand op aangedrongen omdat ze nog niet klaar zijn met de voorbereidingen. Melkert zei gisteren dat de gemeenten voldoende tijd hebben gehad, want de Koppelingswet zou eerst in de zomer van 1997 worden ingevoerd. Wel komt er een overbruggingsregeling voor gemeenten. D66 stemde daarop in met invoering van de wet op 1 juli. Leden van de PvdA-fractie toonde zich na afloop boos over de ommezwaai van D66.

In de ochtend leken de stemmen van de kleine christelijke partijen de doorslag te moeten geven. CDA en VVD waren immers tegen uitstel en de toenmalige 'voorstanders' PvdA, D66, GroenLinks en SP kwamen op precies 75 zetels; de helft van alle Kamerzetels.

Een meerderheid in de Kamer sprak zich gisteren ook uit voor een beperkte termijn van de door Melkert voorgestelde overbruggingsregeling voor gemeenten. Deze zou niet langer dan drie maanden mogen duren, terwijl Melkert geen termijn had genoemd. Hij vindt dat de problemen van geval tot geval verschillen en de gemeente zelf mogen bepalen hoeveel tijd ze nemen om deze op te lossen. Het is nog onduidelijk of het kabinet gevolg geeft aan de Kameruitspraak over een beperkte termijn.