Verpleegunits van bejaarden komen niet van de grond

ROTTERDAM, 26 JUNI. De invoering van verpleegunits in bejaardenhuizen komt niet van de grond. Rijk en provincies voeren slepende onderhandelingen over de financiering. De verpleegunit had een van de pijlers moeten zijn van de modernisering van het ouderenbeleid door staatssecretaris Terpstra (Ouderenbeleid).

Een verpleegunit is een afdeling in een verzorgingshuis waar ouderen worden verpleegd als in een verpleeghuis. Doel is dat zij zo lang mogelijk in het bejaardenhuis kunnen blijven, ook bij dementie of ziekte. Het idee dateert uit 1995 en Terpstra streeft naar drieduizend bedden in het jaar 2000. Maar volgens het Nederlands Zorginstituut (NZi) zijn er tot op heden slechts vijf tot tien units van gemiddeld vijftien bedden.

De belangrijkste oorzaak van de vertraging is onenigheid over geld. Terpstra heeft voor de verpleegunits 100.000 gulden per bed beschikbaar gesteld, zowel voor bouwkundige aanpassingen als ter compensatie van het verlies aan 'boekwaarde' voor het verzorgingshuis. Dit betreft de ruimte die het verzorgingshuis kwijtraakt aan het verpleeghuis. Volgens veel directies is dat bedrag te laag. Terpstra heeft de provincies verzocht bij te dragen in de kosten, maar die zijn daar niet onmiddellijk toe bereid. De onderhandelingen hierover kunnen nog maanden duren.

Onderzoeker R. Denis van het NZi meent dat ook de gecompliceerde aanvraagprocedure een oorzaak van de vertraging is. Deze duurt één tot anderhalf jaar. “Verzorgingshuizen twijfelen of ze wel mee zullen doen”, zegt Denis. “Het kost tijd en geld om een aanvraag te doen en dan ben je nog niet zeker of je toestemming krijgt.” Volgens T. Vroon van het College voor Ziekenhuisvoorzieningen, dat de aanvragen beoordeelt op bouwkundige en zorgtechnische eisen, is de vertraging te wijten aan de instellingen zelf.

“Soms duurt het lang voor wij alle informatie hebben. En het is logisch dat verpleeg- en verzorgingshuizen die iets nieuws gaan doen de tijd nemen om er goed over na te denken.” Achtenzestig verpleeghuizen hebben een aanvraag ingediend. Volgens Vroon heeft het College die aanvragen nu bijna allemaal behandeld.

Instellingen die al een verpleegunit hebben, onder meer in Utrecht, Oude Tonge en Nuth, hebben de uitkomst van de procedure niet afgewacht.

    • Joke Mat