Veel wateren dichtgeslibd

ROTTERDAM, 26 JUNI. Voor het uitbaggeren van Nederlandse wateren is tot 2010 1,6 miljard gulden extra nodig.

Veel wateren zijn dichtgeslibd met bagger en bovendien is daarin veel verontreiniging uit de afgelopen decennia opgehoopt. Voor het opruimen hiervan is in de volgende kabinetsperiode 155 miljoen per jaar extra nodig. Dit schijft de Commissie Integraal Waterbeheer in een brief aan minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat). In de commissie zijn waterschappen, provincies, gemeenten en rijk vertegenwoordigd. Zonder het extra geld, zo meent de commissie, zullen de waterwegen verder dichtslibben en nog ondieper worden.