Strikter regels effectenreclame

ROTTERDAM, 26 JUNI. Beurstoezichthouder STE heeft de voorschriften verscherpt voor reclame van aanbieders van effecten. Daarmee wil de STE verwarring bij het publiek voorkomen over de aard van het aanbod, omdat de grenzen tussen bank-, verzekerings- en effectenproducten vervagen.

In reclame moet nu staan of de aanbieder is aangesloten bij de STE. Verder moeten de bekende zinnen 'De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst' duidelijk zichtbaar en goed leesbaar zijn, als verwachtingen worden uitgesproken of gerefereerd wordt aan het verleden. In tegenstelling tot de huidige praktijk mogen daarbij de grootte van de letters niet meer afwijken van die van de tekst eromheen. Tevens zijn bepalingen opgenomen waaraan het presenteren van werkelijke (uit het verleden) en verwachte rendementen moeten voldoen.