Strengere modelcode voor pensioenfonds

ROTTERDAM, 26 JUNI. De koepelorganisatie van pensioenfondsen die voor specifieke ondernemingen werken, de Stichting OPF, heeft mede naar aanleiding van de beursfraudezaak de modelgedragscode voor de aangesloten fondsen aangescherpt.

In de code, die geen verplicht karakter heeft, worden naast een verbod op effectenhandel met voorkennis en het verstrekken van vertrouwelijke informatie aan derden ook gedetailleerde regels gegeven voor het accepteren en geven van relatiegeschenken (niet duurder dan 100 gulden), het aannemen van giften en het accepteren van uitnodigingen voor reizen en seminars.

Naast de nieuwe model-gedragscode heeft de Stichting OPF ook een pensioenfonds-standaard ontwikkeld met kwaliteitskenmerken op vier hoofdterreinen (algemeen, pensioenuitvoering, beleggingen en communicatie). Het beschikken over een gedragscode maakt daarvan onderdeel uit, aldus de OPF.

In de affaire rondom de Amsterdamse beursfraude, die vorig jaar oktober aan het licht kwam, zijn inmiddels twee aanhoudingen verricht bij pensioenfondsen. Dat gebeurde bij het Philips pensioenfonds, het grootste fonds dat bij de OPF is aangesloten, en bij het Bedrijfspenspensioenfonds voor de Metaalnijverheid, dat als bedrijfstakpensioenfonds geen deel uitmaakt van OPF.

De gedragscode en de pensioenfonds-standaard zijn bedoeld als praktische handreiking voor de aangesloten pensioenfondsen. De gedragscode is van toepassing op bestuur, directie en medewerkers en eventuele anderen die het fonds daarbij wil betrekken.

De gedragscode moete de betrokkenen duidelijkheid scheppen over wat wel en wat niet kan en de goede reputatie van het fonds waarborgen.