Redding voor Mondriaanhuis

AMERSFOORT, 26 JUNI. Het voortbestaan van het Mondriaanhuis in Amersfoort is veiliggesteld. Het stadsbestuur en de stichting Vrienden van het Mondriaanhuis dragen daaraan ieder financieel bij, B & W met een bedrag van 5 ton.

Het Mondriaanhuis, waar de wereldberoemde schilder jarenlang woonde, is sinds 1994 een culturele instelling. Er zijn tentoonstellingen en er is een documentatie- en studiecentrum. De exploitant kampt echter met betalingsachterstanden door onder meer te weinig bezoekers. (ANP)