Ramsj

Paul Griffiths: Stravinsky

Gebonden, Schirmer Books 1992, van ƒ 72,60 voor ƒ 24,90. Het Martyrium Amsterdam. Ulysses Den Haag.

Deel uit de serie 'The master-musicians', gewijd aan een van de invloedrijkste componisten van deze eeuw. Aan de hand van brieven en andere ego-documenten wordt een beeld geschetst van Stravinsky's lange leven (1882-1971), waarbij het werk van de componist op de voorgrond staat, in het bijzonder de continuïteit en eenheid die Griffith in het omvangrijke oeuvre bespeurt. Bij het Martyrium zijn ook te vinden: Mahler, geschreven door de Engelse muziekcriticus Michael Kennedy (van ƒ 40,80 voor ƒ 12,50), en Janáek's operas van John Tyrrell (van ƒ 107,10 voor ƒ 24,90).

    • Henk Lagerwaard