Ramsj

Tony Hall (red.): Mars naar de overwinning

Gebonden, Standaard Uitgeverij 1994, van ƒ 49,90 voor ƒ 24,50. De Boekenmarkt, Oude Molstraat 32 Den Haag.

Boek over de grote militaire acties aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, geschreven door tien Amerikaanse experts op het gebied van de krijgsgeschiedenis. Aan bod komen onder meer de oversteek van de Rijn in maart 1944, het Russische winteroffensief, de slag om Berlijn, en - als laatste - de verbeten strijd om Iwo Jima en Okinawa die uiteindelijk culmineerde in het gebruik van de atoombom. Fraai geïllustreerd, met speciale aandacht voor uniformen, onderscheidingen, insignes en wapentuig.

    • Henk Lagerwaard