Ramsj

Marilee Zdenek: Intuïtie en creativiteit; training van gevoel en fantasie

Paperback, Bosch & Keuning 1986, van ƒ 39,90 voor ƒ 15,-. De Boekenmarkt Den Haag.

Curieus boek uit het 'ik-tijdperk' van de jaren tachtig, dat de lezer oproept zijn 'schromelijk verwaarloosde' rechter hersenhelft (die van de creativiteit) in ere te herstellen. Na een aantal interviews met mensen die met groot maatschappelijk succes hun rechter hersenhelft hebben geactiveerd, volgt een reeks oefeningen om de rationele linkerhelft uit te schakelen en een einde te maken aan alle 'negatieve energie'.

    • Henk Lagerwaard