Ramsj

Akbar S. Ahmed: De Islam en het westen

Geb., Teleac 1994, van ƒ 59,50 voor ƒ 19,90. Steven Sterk, Servetstraat 3 Utrecht.

'De islam geeft mij geborgenheid, een gevoel van identiteit, en een samenhangende wereldbeschouwing in een wereld die voortdurend in beweging is', zo schrijft de vooraanstaande antropoloog en islamkenner Ahmed in het voorwoord van deze studie, die als basis diende voor de BBC-serie 'Living Islam' en een overeenkomstige Teleac-cursus uit 1994. Interessant boek, dat niet alleen ingaat op de historische en religieuze wortels van de islam, maar ook op de kwestie-Rushdie en het islamitisch fundamentalisme.

Ook bij Steven Sterk: John Romers Geschiedenis en archeologie van de Bijbel, een eveneens door Teleac uitgegeven boek over meer dan drieduizend jaar bijbelse geschiedenis: vanaf de vroegste bronnen van Nimrud, via Antiochië, Byzantium, Karel de Grote en Maarten Luther tot aan de twintigste-eeuwse archeologen en hun pogingen de aloude bijbelverhalen aan de hand van recente vondsten te reconstrueren (gebonden, van ƒ 49,50 voor ƒ 25,-).

    • Henk Lagerwaard