Prijs voor Van der Graft

Erotiek was een veelvuldig terugkerend thema in de Nacht van de Poëzie op 28 maart van dit jaar, volgens het verslag van Pieter Steinz in NRC Handelsblad van 30 maart. Ik heb zijn relaas destijd met interesse gelezen, maar knipperde met mijn ogen toen ik las dat het 'doodstil was toen de 77-jarige Guillaume van der Graft, de recente winnaar van de driejaarlijkse prijs van het Letterkundig Museum, zijn breekbare liefdesgedichten voorlas'.

Driejaarlijkse Prijs van het Letterkundig Museum? Voor alle zekerheid heb ik nog een blik geworpen in de zes inmiddels verschenen jaarboeken van het Museum, maar een dergelijke prijs zag ik niet vermeld. Wel weet ik dat recentelijk aan Guillaume van der Graft voor zijn gehele poëtische oeuvre en in het bijzonder de verzamelbundel Mythologisch (1997) de driejaarlijkse Sjoerd Leikerprijs is toegekend, die bestaat uit een bedrag van ƒ 5000,- en een bronzen legpenning. De prijsuitreiking was op vrijdag 12 juni 1998 in het Westfries Museum te Hoorn.

Hoewel ik nog op 30 maart heb laten weten aan de redactie dat er geen Driejaarlijkse Prijs van het Letterkundig Museum bestaat, stond in het overigens boeiende interview van Kester Freriks met Van der Graft in NRC Handelsblad van 19 juni jl. opnieuw dat de Sjoerd Leiker-prijs is 'uitgereikt onder auspiciën van het Letterkundig Museum'. Een van de taken die de Stichting Sjoerd Leiker Fonds, in het leven geroepen door Tine Leiker, de echtgenote van de in 1988 overleden schrijver naar wie de stichting is genoemd, zich stelt, is de toekenning van een driejaarlijkse literaire prijs aan een Nederlandse auteur, ouder dan 50 jaar, voor een bepaald werk of een geheel oeuvre. Deze prijs werd voor het eerst uitgereikt in 1992 aan F.B. Hotz. In 1995 ontving Hanny Michaëlis de prijs voor haar gehele werk. De Stichting Sjoerd Leiker Fonds is thans gevestigd te Hoorn.

    • Siem Bakker Mook