Portret verwijderd uit Friese expositie

LEEUWARDEN, 26 JUNI. Een portret van oud-burgemeester Van der Meulen van Leeuwarden is gisteren uit de expositie 'De Versnelling' in het Fries Museum verwijderd.

De 94-jarige weduwe van Van der Meulen dreigde de gemeente Leeuwarden, eigenaar van het portret, met een kort geding als het doek zou blijven hangen. Van der Meulen vond schilderij toen het af was in 1971 weinig flatteus. Hij vond dat hij er met te grote oren op stond afgebeeld. De Leeuwarder oud-burgemeester (1946-1966) bracht de zaak voor de rechter die in 1975 een expositieverbod oplegde. Het schilderij mocht niet zonder toestemming van Van der Meulen of diens nabestaanden geëxposeerd worden, tot tien jaar na zijn overlijden. Het schilderij, gemaakt door de kunstenaar Sjoerd de Vries, lag daarom vanaf 1971 in het depot van het Fries Museum. Van der Meulen overleed in 1993.

Directeur W. van Krimpen van het Fries Museum besloot het controversiële portret toch samen met twee andere burgemeestersportretten van De Vries te exposeren tijdens de zomertentoonstelling 'De Versnelling'. Hij wist van de rechterlijke uitspraak. “Maar ik dacht: we leven nu in 1998, het is zó lang geleden. Bovendien is het een alleraardigst en onschuldig portretje.”

De Leeuwarder cultuurwethouder A. Brok (VVD) besloot, zij het met tegenzin, opdracht te geven tot verwijdering. Dit omdat de gemeente juridisch niet sterk stond. “In principe ben ik tegen dit soort ingrepen. De rechter bepaalde echter dat Van der Meulen als opdrachtgever moet worden gezien. Daardoor is de auteurswet van kracht. We hebben alles juridisch laten onderzoeken, maar hadden geen keus. Het kort geding zouden we verliezen. Bovendien heb je als overheid een voorbeeldfunctie.” In de lijst van het schilderij is nu een verklaring van Brok te lezen, waarin wordt uitgelegd waarom het schilderij verwijderd is.

Brok heeft besloten het werk op 11 oktober 2003 - één dag nadat de tien jaar verstreken zijn sinds het overlijden van Van der Meulen - te exposeren. De kunstenaar die blij verrast was dat het portret was opgehangen, is teleurgesteld dat Van Krimpen geen voet bij stuk heeft gehouden.