Pensioenen

Wat blijft er nog over van de zuurverdiende spaar- en pensioencentjes van Nederlandse werknemers, als straks de euro komt? De Nederlandse pensioenfondsen, die samen meer dan duizend miljard gulden beheren, zijn er niet gerust op, zo bleek eerder deze week op een congres in Utrecht.

Ze vinden het maar niks dat de Zuideuropese landen toetreden tot de Economische en Monetaire Unie, want die hebben een gat in hun hand. Alle mooie afspraken over budgetbeheersing en prijsstabiliteit ten spijt zullen landen als Spanje en Italië, maar ook België, hun financiën niet op orde kunnen houden en vliegt de inflatie de lucht in, zo vrezen de pensioenfondsen. Dag spaarcentjes.

Directeur H. Brouwer van de Nederlandsche Bank (DNB) probeert de gemoederen te sussen. De angst voor inflatie deelt hij niet. “De gemiddelde inflatievoet in de aanstaande eurozone is al zeer geruime tijd laag. Er zijn garanties die zorgen dat dat zo blijft. De Europese Centrale Bank bewaakt de prijsstabiliteit in de eurozone. Om te voorkomen dat derden in de verleiding komen om te verhinderen dat het Europees stelsel van Centrale Banken deze doelstelling nastreeft, is het onafhankelijk gemaakt.” Maar er is meer: de meeste Europese vakbroeders financieren de pensioenen niet, net als Nederland, met het kapitaaldekkingsstelsel (sparen via een pensioenfonds), maar met het omslagstelsel. In de meeste andere Europese landen betalen 'werkenden' de pensioenen van gepensioneerde werknemers. De hoogte van de premie hangt dus af van het aantal gepensioneerden. Over 50 jaar, als er door de vergrijzing twee keer zo veel 65-plussers zijn als nu, kan dat in die landen tot problemen leiden. Een torenhoge pensioenpremie bijvoorbeeld. Nederlandse pensioenfondsen hebben hun vermogen de afgelopen jaren goed belegd, dus de geldbuidel is voldoende gevuld om de vergrijzing aan te kunnen. Nederland krijgt hooguit een probleem bij de financiering van de AOW, die wel via een omslagstelsel gefinancierd wordt, maar daar hebben de pensioenfondsen niks mee te maken.

De Nederlandse pensioenfondsen zijn nu bang dat hun buitenlandse vakbroeders tegen die tijd wel eens verlekkerd zouden kunnen gaan kijken naar het enorme pensioenreservoir van Nederland. En dat willen de Nederlanders natuurlijk niet.

Voorzitter J. van Niekerk van de euro-projectgroep van de pensioenfondsen zegt het wat zuinigjes. “Ik pleit voor een degelijk onderzoek naar de mate waarin pensioenen in Europa in de toekomst beslag zullen leggen op de algemene middelen.” DNB-directeur Brouwer denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen. “Het verhaal dat landen waar pensioenverplichtingen degelijk zijn gefinancierd, in de EMU zouden moeten opdraaien voor de pensioenverplichtingen van landen die hun zaken niet goed op orde hebben, wil ik naar het rijk der fabelen verwijzen.”

    • Jochen van Barschot