'Onderzoek naar kanker deugt niet'

NIJMEGEN, 26 JUNI. Het onderzoek in Nijmegen-West naar kankerverwekkende stoffen in de lucht deugd niet.

Dat stellen twee onderzoekers van de Katholieke Universiteit in Nijmegen. In 1997 stelden de provincie en de gemeente Nijmegen een onderzoek in, omdat bij bewoners in Nijmegen-West gemiddeld vaker kanker voorkomt. De Nijmeegse universiteit heeft dat onderzoek op verzoek van de bewoners herhaald. De gemeente Nijmegen zet op haar beurt vraagtekens bij de contra-expertise van de universiteit, maar het stadsbestuur zal de kritiek voorleggen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.