Nyfer ziet hogere economische groei dan Planbureau

DEN HAAG, 26 JUNI. De economie zal zowel in 1998 als 1999 met 3,7 procent groeien. Dat voorspelt het economisch onderzoeksinstituut Nyfer, gelieerd aan de universiteit Nijenrode in Breukelen.

Nyfer is optimistischer dan het Centraal Planbureau (CPB), dat uitkomt op een groei van 3,75 dit jaar en 3 procent in 1999. De berekeningen van het planbureau spelen, in tegenstelling tot de prognoses van Nyfer, een belangrijke rol bij de kabinetsformatie.

Bij de onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord gaan PvdA, VVD en D66 vooralsnog uit van een gemiddelde groei van twee procent. Volgens Nyfer is dat een “te behoedzaam scenario”, want “het nieuwe kabinet hoeft zich geen zorgen te maken voor een tegenvallende economische groei”.

In het gisteren verschenen conjunctuurbericht constateert Nyfer dat de groei te danken is aan de consumptie, export en investeringen. Minder gunstig vindt Nyfer de eerste signalen die wijzen op oververhitting van de economie. Het onderzoeksinstituut is bezorgd over de krapte van de arbeidsmarkt, waardoor de lonen stijgen terwijl er tegelijkertijd ook een grote groep mensen is die geen betaalde baan kunnen vinden.

Volgens Nyfer zoeken een miljoen mensen werk in Nederland. Officieel staan er iets minder dan 300.000 werklozen geregistreerd, maar volgens Nyfer geeft dit cijfer geen volledig beeld.

Volgens het Centraal Planbureau stijgt de werkgelegenheid dit jaar met 141.000 arbeidsplaatsen en volgend jaar met 94.000. Zowel het Centraal Planbureau als Nyfer heeft zijn voorspelling met 10.000 naar boven bijgesteld ten opzichte van eerdere prognoses.

De werkloze beroepsbevolking daalt volgens het CPB van 438.000 in 1997, via 365.000 dit jaar naar 340.000 in 1999. In eerdere prognoses ging het Planbureau nog uit van een werkloosheid van 360.000 in 1999.

Gezien de omvang van de groep inactieven moet de oplossing voor het probleem van sluimerende overhitting van de economie zoveel mogelijk gevonden worden in het vergroten van het beschikbare arbeidsaanbod, vindt Nyfer. Het mes snijdt aan twee kanten. De economie blijft op koers, en een grote groep mensen komt uit een sociaal isolement en krijgt werkervaring.