Noordzee

Uitgever Sdu heeft het nieuwe tijdschrift voor neerlandici, Noordzee taal en letteren, opgegeven, officieel omdat het in februari verschenen proefnummer te weinig abonnees heeft opgeleverd. De beslissing zou niets te maken hebben met het feit dat vorige maand de redactie vertrok na een conflict met hoofdredacteur René van Stipriaan.

De uitgever bleef de hoofdredacteur steunen. Een van de opgestapte redacteuren, Hans Renders, gelooft daar weinig van. “Ons is steeds gezegd dat het juist uitstekend ging”. Volgens Renders was het uiteindelijke breekpunt een opmerking die hij in Boekblad maakte over belangstelling van een andere uitgever. “Daar is Sdu heel boos om geworden, terwijl er geen besprekingen met die andere uitgever waren.” Inmiddels heeft Renders wel een afspraak. “Met welke uitgever zeg ik liever niet. Het is wel een grote uitgeverij, want een blad als Noordzee kan alleen maar werken als groot tijdschrift.”

Het blad was ironisch genoeg bedoeld om de versnipperde vakgebieden van de neerlandistiek in een blad bijeen te brengen. De redactieraad bestond voor het grootste deel uit de leden van de Raad voor de Neerlandistiek. Voorzitter prof. dr. Wim Klooster wijt het mislukken van Noordzee aan het feit dat de ruzies via de pers zijn uitgevochten. “Juist toen wij gingen onderzoeken of er nog mogelijkheden voor een verzoening waren, kwamen die berichten over een andere uitgever. Toen heeft Sdu besloten zijn verlies te nemen. Het is ontzettend jammer.” Sdu bekijkt de mogelijkheden om met de Raad voor de Neerlandistiek een jaarboek en een nieuwsbulletin uit te geven.

    • Arjen Fortuin