Lezersgunst

Zelfs ons aller geëerd, en terecht, nogal elitaire lijfblad, NRC Handelsblad, schijnt te dingen naar de lezersgunst... al kan zulks m.i. lelijk tegenvallen!

Avond aan avond, word ik 'onthaald en/of verveeld', door verhalen over kijkcijfers, ruzies tussen voetballers, scheidsrechters, modern-gekapte coaches - scheiding in 't midden! - geklets over spitsen, lijnrechters, onpartijdige scheidsrechters! Wat kan het mij, en naar ik weet, velen met mij schelen wat Uruguay deed tegen Paraguay, Zoeloeland tegen de Falklands, IJsland tegen Madagascar? Nu wil ik niet zover gaan, als in mijn jeugd, in de jaren dertig, op een franstalig 'Grand Collège Belge', waar een Primus Perpetuis het beneden zijn waardigheid achtte, aan voetballen te denken of te lezen en spreken, laat staan, dat te doen. Maar het gedrukte geëmmer, nu, van allerlei lieden, die me willen wijsmaken in zaken die me absoluut niets interesseren - maar waarvan 'hun' denken, dat het belangrijk is!...Is mij teveel! In 'blijde verwachting' zie ik, (83 jaar oud!) uit, naar de avondkranten-nummers van volgende weken.

    • Dr. J.F. August de Meijer