Kwartaalcijfers wellicht verplicht

ROTTERDAM, 26 JUNI. De Amsterdamse effectenbeurs onderzoekt de mogelijkheid om beursgenoteerde bedrijven te verplichten kwartaalcijfers te publiceren. Ook beurstoezichthouder Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) en het ministerie van Financiën zijn voorstander van deze verplichting.

Dit blijkt uit de gisteren gepubliceerde tussenrapportage van de Integriteitsnota, waarin maatregelen van de overheid worden opgesomd die de moraliteit en de transparantie in de financiële wereld moeten verhogen. “Zeker wanneer het aantal beurzen in Europa door de komst van de monetaire unie gaat afnemen, is de belegger gebaat bij meer transparantie”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Financiën.

Voor het eind van het jaar moet het onderzoek zijn afgerond. De beurs tekent erbij aan dat de verplichting tot kwartaalcijfers alleen zal worden genomen wanneer dat ook in andere Europese landen gebeurt. “Anders gaat dat ten koste van onze concurrentiepositie.”

Op dit moment publiceren al 14 van de 25 grootste beursfondsen hun resultaten elk kwartaal. Het enthousiasme bij concerns die met de (reeds verplichte) halfjaarcijfers volstaan is niet groot. “Als het moet, dan moet het”, zo reageert een woordvoerder van bierbrouwer Heineken. “Wij presenteren geen kwartaalcijfers omdat de resultaten van het eerste en laatste kwartaal helemaal geen informatie geven over het verloop. Daarom komen we ook pas half september met de halfjaarcijfers, want dan kunnen we iets over het gehele boekjaar zeggen.”

Uitgever Reed Elsevier noemt vooral de extra inspanningen als negatief punt. “We moeten dan van 300 bedrijven de cijfers verzamelen en geschikt maken voor publicatie. Als je daarmee klaar bent, kan je alweer opnieuw voor het volgende kwartaal beginnen. Maar wanneer het verplicht wordt zit er voor ons niets anders op”, stelt een woordvoerster. KPN ziet de kwartaalcijfers minder als een probleem. “KPN Telecom bereidt zich toch al voor om in de toekomst met kwartaalcijfers te komen, maar wanneer dat is, weet ik niet. De laatste maanden hebben we ons vooral met de splitsing beziggehouden, dus een termijn kan ik niet noemen.”