Indonesië

JAKARTA, 26 JUNI. De militaire commandant van Jakarta, generaal-majoor Sjafrie Sjamsoeddin, wiens troepen vorige maand vier studenten doodschoten tijdens protesten tegen oud-president Soeharto, is zijn post kwijtgeraakt.

De chefstaf van de Indonesische strijdkrachten en tevens minister van Defensie, generaal Wiranto, verklaarde gisteren dat de vervanging een “routine-herschikking” is. Ook de commandanten van de marine, de luchtmacht en de politie zijn woensdag om die reden vervangen. (AP)