Hooggerechtshof ontneemt Clinton bijzonder veto

WASHINGTON, 26 JUNI. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft gisteren met zes tegen drie stemmen het zogeheten 'line-item veto' als ongrondwettig van de hand gewezen.

Deze bevoegdheid stelde de president in staat om een veto uit te spreken over onderdelen van een wetsvoorstel. Door het verbod van het Hooggerechtshof kan de president wetsvoorstellen - zoals voorheen - voortaan slechts in hun geheel aannemen of verwerpen. In januari nam het Congres het line-item veto aan om de president de kans te geven al te kostbare delen van wetsvoorstellen te schrappen en zo het federale budget in balans te houden. De meerderheid van het Hooggerechtshof vindt echter dat het veto de president teveel wetgevende macht geeft. Voorstanders van het line-item veto beloofden gisteren naar manieren te zoeken om het verbod alsnog te omzeilen. (Reuters)