Groningen in trek bij bestuurders

ROTTERDAM, 26 JUNI. De stad Groningen blijkt in tweede instantie behoorlijk in trek bij bestuurders. Ruim twintig sollicitanten hebben belangstelling getoond voor de post van burgemeester, die sinds het vertrek van H. Ouwerkerk eind januari, vacant is.

De vertrouwenscommissie uit de Groninger gemeenteraad heeft vanmmiddag de eerste selectie gemaakt uit de oogst. In de eerste weken na het openstellen van de vacature kwamen er slechts twee solliciatiebrieven binnen. Volgens commissaris der koningin H. Alders lag de oorzaak hiervoor onder meer in de lopende kabinetsformatie. Hij verlengde de solliciatietermijn tot en met vandaag.

Niet alle sollicitanten willen serieus worden genomen. Elf vrouwelijke leden van de Jonge Socialisten (jongerenbeweging van de PvdA) hebben bij wijze van actie een sollicitatiebrief gestuurd, omdat het volgens hen noodzakelijk is dat er een vrouw op deze post wordt benoemd. De gemeenteraad van Groningen heeft hier in het verleden vaker op aangedrongen en kreeg achtereenvolgens Jos Staatsen en Hans Ouwerkerk als voorzitter van het bestuurscollege. Ook nu gaat de voorkeur van de raad weer uit naar een progressieve vrouw, zo blijkt uit de in april gemaakte profielschets. Een serieuze kandidaat is in dit verband PvdA'er A. Brouwer, de huidige burgemeester van Amersfoort.

In de wandelgangen van het Groninger stadhuis wordt betwijfeld of Groningen een vrouwelijke burgemeester zal krijgen. Argument vóór is weliswaar dat alle wethouders mannen zijn, maar - zo wordt geredeneerd - een vrouw zal het niet winnen van J. Wallage. De huidige voorzitter en onderhandelaar van de PvdA-fractie heeft naar verluidt zijn 'warme' belangstelling getoond voor de bestuurlijke vacature. In een recente enquête van het Nieuwsblad van het Noorden kwam Wallage bij 58 procent van de ondervraagden in Groningen als de meest populaire kandidaat uit de bus. Geruime tijd geleden besloot de PvdA-voorman al met zijn gezin naar Groningen, waar hij is opgegroeid en heeft gestudeerd, te verhuizen.

Groningen kwam zonder burgemeester te zitten nadat Ouwerkerk zich genoodzaakt zag op te stappen. Hij had nog onvoldoende steun van de gemeenteraad na falend politieoptreden in de Oosterparkwijk.