Drs. J.C. Blankert

Drs. J.C. Blankert, voorzitter van de werkgeversvereniging VNO-NCW, is benoemd tot voorzitter van het Nationaal Reumafonds. Hij volgt oud-Kamervoorzitter dr. D. Dolman op, die deze functie vanaf 1990 bekleedde.