Camera Obscura

In 'Genummerd en begraven' geeft Hugo Brandt Corstius een wel zeer eenzijdig oordeel over de Camera Obscura. Het gehele werk is oubollig en alleen historische belangstelling kan het lezen ervan nog rechtvaardigen.

Ik ben het met Brandt Corstius eens dat veel verhalen van de Camera Obscura tegenwoordig niet anders dan als saai en vervelend kunnen worden gekwalificeerd. Met name de twee novellen 'De familie Stastok' en 'De familie Kegge' zijn uiterst langdradig. Maar het boek bevat ook vertellingen, die nog steeds de moeite van het lezen waard zijn. Alles bijeen genomen is de Camera Obscura een boek, waaraan de schrijver niet zo geniaal is, als waarvoor hij vroeger werd gehouden, maar waarvan sommige onderdelen nog steeds lezenswaardig zijn.

    • J.C.E. van Brandhof Oegstgeest