Urenco haalt in Taiwan grote vis binnen

Urenco, de Nederlands-Duits-Britse producent van verrijkt uranium, heeft zijn goede positie op de Aziatische markt versterkt met een opmerkelijk contract in Taiwan.

ROTTERDAM, 25 JUNI. Begin jaren '90 kampten Urenco Ltd. en zijn Nederlandse, Duitse en Britse dochterbedrijven met stagnatie op de markt voor lichte verrijking van uranium - brandstof voor kerncentrales - door lage prijzen. Die werden veroorzaakt door een grote overcapaciteit, vooral bij de Russische en Franse concurrenten Tenex en Eurodif en de sterke positie van het Amerikaanse USEC dat nummer 1 is op de wereldmarkt.

De trend naar globalisering, privatisering en liberalisering van markten heeft Urenco in de kaart gespeeld, tegelijk met de groei van het kernenergievermogen in Azië. Urenco heeft de afgelopen vijf jaar een sterke groei doorgemaakt en kreeg vaste voet aan de grond in de Verenigde Staten, Japan, China en Zuid-Korea. Daar komt nu naar alle waarschijnlijkheid een opmerkelijk contract met Taiwan bij.

Kernenergie is in het Westen, vooral in West-Europa, in een kwaad daglicht komen te staan door de ongelukken in de jaren '80 in Harrisburg en Tsjernobyl en de problemen met de afvalberging. Zweden, Canada en Nederland sluiten centrales, ook in de Verenigde Staten is kernenergie aan een terugtocht bezig. Maar die daling wordt ruimschoots goedgemaakt door een stijging van het aantal kerncentrales en het vermogen in Azië. China bouwt grote centrales, in Japan en de Korea's wordt het aantal uitgebreid, Taiwan is in beweging en Indonesië en Iran maken plannen voor een begin van elektriciteitsopwekking met kernenergie.

Urenco profiteert daarvan. Zijn marktaandeel is de laatste jaren al met zo'n tien procent gegroeid, en de prijzen voor verrijkingsarbeid hebben zich hersteld. De dominante rol van de spotmarkt voor verrijking is teruggedrongen en de overcapaciteit in het buitenland is ingedamd. De Nederlandse staat, die voor 99 procent eigenaar is van UCN Nederland in Almelo, profiteert mee. Volgens voorlichter Wim van der Elst van het Nederlandse bedrijf is Urenco nu in dertien landen actief en bedient het zo'n 12 procent van de wereldmarkt. Op de Amerikaanse markt heeft het bedrijf een aandeel van 20 procent. De afgelopen jaren zijn grote contracten in China, Japan en Zuid-Korea afgesloten.

Preciese cijfers geeft Urenco niet prijs, maar volgens Van der Elst is het eerste contract met Taiwan, waaraan de laatste hand wordt gelegd, “zowel qua betekenis op een politiek gevoelige groeimarkt als qua omvang voor ons van groot belang”. Het contract bewijst dat Urenco met zijn energiezuinige ultracentrifuge-systeem voor verrijking concurrerende aanbiedingen kan doen.

Vorig jaar bleef de omzet van de holding Urenco Ltd. met 244,6 miljoen pond sterling (ruim 8 miljard gulden) vrijwel gelijk aan die van 1996. De winst na belastingen steeg met meer dan eenderde tot 31,1 miljoen pond, zo'n 100 miljoen gulden. Op het hoofdkantoor in Marlow, Groot-Brittannië, wordt verwacht dat het marktaandeel in de wereld de komende jaren kan toenemen tot 15 procent.

Urenco breidt zijn verijkingscapaciteit pas uit nadat contracten zijn afgesloten. Sinds de oprichting in 1971 is het niet voorgekomen dat op alle drie vestigingen - in het Engelse Capenhurst, het Duitse Gronau en het Nederlande Almelo - tegelijk wordt uitgebreid. In Almelo worden de centrifuges geproduceerd en is nu het gebouw van de vijfde fabriek opgetrokken. Met een verrijkingscapaciteit van in totaal 3.600 ton per jaar en een fors marktaandeel buiten Europa is Urenco een global player geworden. De Verenigde Staten nemen de eerste plaats in, daarna komt Frankrijk. Rusland en Urenco strijden om de derde plaats.

    • Theo Westerwoudt