Uranium voor Taiwan ligt gevoelig

ROTTERDAM, 25 JUNI. Zaken doen tussen Westerse ondernemers en Taiwan blijft een politiek gevoelige materie, omdat China het eiland nog altijd beschouwt als een afvallige provincie. De ontwikkeling van kernenergie, ook al is ze uitdrukkelijk bedoeld voor vreedzaam gebruik - elektriciteitsopwekking - ligt eveneens gevoelig, omdat bij het verbruik van licht verrijkt uranium een geringe hoeveelheid plutonium ontstaat.

De relatie Taiwan-Nederland was lange tijd gekleurd door de omstreden levering in de jaren '80 van onderzeeërs aan de Taiwanese marine. Dit veroorzaakte een diplomatieke crisis tussen Peking en Den Haag.

Minister Van Mierlo acht het Urencocontract voor levering van verrijkt uranium aan Taiwan niettemin verantwoord, omdat tussen de VS, Taiwan en het Internationaal Atoom Energie Agentschap een speciaal controleregime op het vreedzaam gebruik van de brandstof uranium in Taiwan is overeengekomen. China heeft er nog niet op gereageerd, en dat wordt uitgelegd als een teken van instemming.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer is nog niet akkoord met de door de regering verleende goedkeuring.

Zij wil aanvullende informatie, aldus een woordvoerder, “mede gelet op de enigszins precaire toestand na de kernproeven in India en Pakistan.”