Straffeloos overspel in Turkije

ANKARA, 25 JUNI. Overspel is ook voor vrouwen niet langer een misdrijf in Turkije. Het constitutionele hof schrapte eerder deze week het artikel in het Turkse burgerlijk wetboek aan de hand waarvan overspelige vrouwen tot een maximale celstraf van zes jaar konden worden veroordeeld.

De achterliggende reden is het gelijkheidsbeginsel van mannen en vrouwen in de Turkse grondwet. In 1996 schrapte het constitutionele hof al het artikel in het burgerlijk wetboek dat zich uitspreekt over de strafmaat voor getrouwde mannen die vreemdgaan. Een lagere rechtbank in het westen van Turkije diende vervolgens een aanvraag in om dan ook overspel door vrouwen niet langer strafbaar te stellen.

Het parlement heeft zich inmiddels gebogen over een nieuwe formulering van het artikel met betrekking tot overspelige mannen. Er wordt gedacht aan een maximale celstraf van twee jaar. Na de uitspraak deze week van het constitutionele hof moet de volksvergadering zich ook uitspreken over nieuwe richtlijnen voor overspelige vrouwen. Zo lang dergelijke amendenten niet door het parlement zijn aangenomen, wordt overspel niet als een misdaad aangemerkt in het overwegend conservatieve Turkije.

Feministische organisaties in Turkije toonden zich verheugd over het schrappen van het artikel met betrekking tot vrouwen. Volgens hen is het niet aan de staat om zich met overspel te bemoeien. Het Turkse burgerlijk wetboek, opgesteld naar het voorbeeld van het Zwitserse burgerlijk wetboek, werd na de oprichting van de Turkse republiek in de jaren twintig als modern aangemerkt. Vrouwenorganisaties voeren evenwel al jaren strijd voor het schrappen van alle voor vrouwen discriminerende artikelen.