Straatverbod voor geweld Leeuwarden

LEEUWARDEN, 25 JUNI. Daders van geweldsdelicten kunnen in Leeuwarden een straat- of gebiedsverbod opgelegd krijgen. Dit is één van de maatregelen die het openbaar ministerie, de gemeente Leeuwarden en de politie nemen om straatgeweld tegen te gaan.

Dat is gisteren aangekondigd bij de presentatie van het rapport 'Begaan met uitgaan', waarin verslag wordt gedaan van onderzoek naar uitgaansgeweld in de binnenstad van Leeuwarden. Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van de dood van de 30-jarige Meindert Tjoelker, die vorig jaar september in het centrum van de Friese hoofdstad werd doodgeschopt. Zijn dood bracht een golf van protest op gang tegen zinloos geweld.

In Leeuwarden werden een maand na zijn dood al 42 actiepunten aangekondigd, waaronder meer surveillances, meer verlichting, het plaatsen van camera's en een rechtstreekse 06-lijn tussen politie en horeca waar onraad kan worden gemeld. Dat wordt nu uitgebreid met het straatverbod. Dit verbod geldt voor de straat van een bepaalde horecagelegenheid of het gebied erom heen. Het kan worden opgelegd door de rechtbank of door de officier van justitie als bijzondere voorwaarde bij een schikking (geldboete). Al naar gelang de ernst van het gepleegde feit, geldt het voor enkele weken tot enkele maanden. Momenteel kan een dader van geweldsdelicten al een lokaalverbod krijgen, waarbij een horecagelegenheid verboden terrein is. Om te voorkomen dat vechtpartijen zich verplaatsen naar de straat wordt het nu uitgebreid.

Politiechef C. Bangma zei gisteren als controlemaatregel te denken aan het instellen van een meldingsplicht voor veroordeelden met een straat- of gebiedsverbod. Volgens officier van justitie K. Bunk is Leeuwarden één van de eerste steden in ons land waar daders van straatgeweld een dergelijke straf boven het hoofd hangt. Tevens moeten daders verplicht cursussen volgen en wordt de opvang van slachtoffers verbeterd.

Uit het onderzoek is gebleken dat de dood van Tjoelker niet heeft geleid tot een gedragsverandering. Het geweld op straat in Leeuwarden is ernstig en steeg vorig jaar in vergelijking met 1995 en 1996. Per dag vinden 1,3 geweldsdelicten (vernieling, mishandeling, beroving, bedreiging) plaats in de Leeuwarder binnenstad.

De hardere aanpak vanaf het najaar van 1997 heeft volgens politie wel effect gehad. Er vonden minder incidenten plaats in de binnenstad.