Stellingen

Zolang het mannelijk equivalent van 'carrière-vrouw' niet bestaat, heeft de vrouwenbeweging recht van spreken.

J. STOKER, Universiteit Twente

De vaak gebrekkige kwaliteit van onderwijs in vele arme landen maakt de jongere generatie slecht toegerust voor de eisen van de moderne tijd en snijdt tegelijkertijd hun toegang af tot de rijke bron van traditionele kennis.

G. ROSSEL, LU Wageningen

De optiebeurs is het enige Nederlandse casino dat 's ochtends open is.

C.H. DE GROOT, Universiteit van Amsterdam