Spijbelaars zijn vaker aan de drugs

UTRECHT, 25 JUNI. Jongeren in spijbelopvangprojecten gebruiken ruim tweemaal zo veel drugs als leeftijdgenoten in het speciaal en regulier onderwijs. Ook roken, drinken en gokken zij aanzienlijk meer.

Uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat in de spijbelprojecten, waar leerlingen uit alle schooltypen worden opgevangen, 39 procent van de jongens en 29 procent van meisjes cannabis gebruikt. In het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) is dat nog niet de helft. Daar gebruikt 15 procent van de jongens en 9 procent van de meisjes softdrugs. Iets meer dan in het regulier onderwijs, waar de percentages op respectievelijk 14 en 8 liggen.

Van de harddrugs is xtc het populairst. In de vier weken voor het onderzoek had 15 procent van de spijbelaars xtc gebruikt. In het VSO was dit 4 procent en in het regulier onderwijs 2 procent.

Acht van de tien hadden in de vier weken voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst gerookt en zeven van de tien hadden alcohol gebruikt. In het VSO rookte 39 procent, in het regulier onderwijs 29 procent. In het VSO had de helft alcohol gedronken, in het regulier onderwijs iets meer, 54 procent.

Tot het VSO behoren scholen van moeilijk lerende kinderen, kinderen met leer- en opvoedingsproblemen en zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Voor het onderzoek vulden 1.600 leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en 320 deelnemers aan spijbelopvang een vragenlijst in.(ANP)