Regio-Eindhoven

In NRC Handelsblad van 16 juni pleitte commissaris Houben van de provincie Noord-Brabant naast gemeentelijke herindeling voor een experiment met een bestuurscommissie, die niet leidt tot een vierde bestuurslaag.

Op 20 juni antwoordde burgemeester Welschen: “We zijn hem daar dankbaar voor, maar had hij en de provincie, die hij vertegenwoordigt, dat niet vele jaren eerder kunnen doen?” Beiden weten dat het idee van bestuurscommissies afkomstig is uit de Staatscommissie-Oud en neergelegd in de Gemeentewet en in de Provinciewet.

Beiden hebben ook kennis van de al jaren lopende discussie over de reorganisatie van het binnenlands bestuur. Deze doodlopende discussie gaat over stadsgewesten, stadsprovincies, mini-provincies, voorstellen die stuk voor stuk vastlopen op de ongewenste vierde bestuurslaag.

Ruim tien jaar geleden wezen de Staten van Gelderland het voorstel af van de ingestelde studiecommissie om een proef te nemen met een provinciale bestuurscommissie.

    • A.J. Rietveld
    • Oud-Statenlid Gelderland