PvdA ligt dwars over bezuinigingen

DEN HAAG, 25 JUNI. De onderhandelingen tussen de drie paarse partijen zijn vandaag onder druk komen te staan na de voorstellen van de drie informateurs voor de uitgaven en bezuinigingen van het komend kabinet. Vooral de PvdA vindt dat die te weinig ruimte bieden voor extra uitgaven in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs.

Om die uitgaven alsnog mogelijk te maken ziet de PvdA twee mogelijkheden: of het financieringstekort gaat minder snel omlaag dan de informateurs willen, of de norm van 2 procent economische groei die minister Zalm steeds heeft gehanteerd, wordt naar boven bijgesteld. “Als je wat minder ambitieus bent met het financieringstekort en wat hoopvoller over de economische groei, dan is er meer geld om tegemoet te komen aan onze prioriteiten.” Beide opties stuiten op verzet van de andere twee onderhandelaars van VVD en D66.

Gisteravond hebben de informateurs Kok, Zalm en Borst de drie onderhandelaars van PvdA, VVD en D66 de voorstellen voor het zogeheten financieel kader overhandigd. Daarin worden reikwijdtes van bedragen genoemd die de informateurs mogelijk achten voor het verlagen van het financieringstekort, extra uitgaven, en mogelijke bezuinigingen. Voor het terugbrengen van het financieringstekort noemen de informateurs bedragen van tussen de 2 en 3,5 miljard. Voor extra uitgaven voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg, kleinere klassen in het onderwijs, en extra agenten figureren bedragen tussen de 6 en 7 miljard. “Het is op deze manier onmogelijk om met dat nieuwe beleid een overtuigende start voor Paars-2 te maken”, aldus diverse PvdA-bronnen. Eerder circuleerde al een bedrag van rond de 6 miljard aan bezuinigingen. De informateurs gaan in hun stuk uit van gemiddeld 2 procent economische groei per jaar en een daling van het financieringstekort naar 1,0 procent in 2002. Het CPB verwacht een groei van 3 procent en schat dat voor een tekortreductie ongeveer 4 miljard gulden nodig is.