Pakhoed/Van Ommeren uit elkaar; Megafusie in haven Rotterdam mislukt

ROTTERDAM, 25 JUNI. De fusie tussen Pakhoed en Van Ommeren gaat niet door. Vanochtend hebben de in tankopslag, transport en chemische distributie gespecialiseerde bedrijven dit via een gezamenlijk communiqué bekendgemaakt.

De uiteindelijke reden voor het uit elkaar gaan is een verschil van mening tussen Pakhoed en Van Ommeren over het afstoten van 500.000 kubieke meter tankopslag in de Rotterdamse haven. De fusie, die een bedrijf zou hebben opgeleverd met een gezamenlijke omzet van ruim zeven miljard gulden met 9.000 werknemers, is daardoor definitief van de baan.

De eis van het inleveren van extra tankopslag kwam van de Europese Commissie in Brussel. De Commissie concludeerde dat de overslagcapaciteit van beide bedrijven zo groot zou worden dat er in de Rotterdamse haven geen sprake van concurrentie meer zou zijn. Beide bedrijven vonden de eisen van Brussel weliswaar billijk maar konden het vervolgens onderling niet eens worden hoe die moesten worden ingevuld. De uiteindelijke conclusie was dat een eerder voornemen om een terminal van Van Ommeren te sluiten werd ingeruild voor het afstoten van Paktank in de Botlek. “Dat hebben we niet voor onze rekening willen nemen. We denken dat voor een dergelijke ingreep ook geen draagvlak te creëren is bij vakbonden, ondernemingsraad en de rest van het personeel”, zegt directiesecretaris T. de Meester van Pakhoed.

De directies van Pakhoed en Van Ommeren kondigden hun samengaan aan op 2 maart. Om de mededingingsautoriteiten in Brussel voor te zijn werd besloten dat Van Ommeren en Pakhoed hun tankcapaciteit in Antwerpen en Rotterdam met ongeveer eenvijfde zouden inkrimpen. Brussel eiste echter meer. De afspraak van begin mei met Brussel behelsde het afstoten van de Botlek-terminal van Van Ommeren (een miljoen kubieke meter) en Paktank Pernis (350.000 kubieke meter). Bovendien zou Van Ommeren zijn belang van 50 procent in Gamatex Antwerpen verkopen.

Bij Van Ommeren heerst grote ontstemming over het afblazen van de fusie door Pakhoed. “We zijn verbijsterd”, zegt financieel-directeur mr. R. Hendriks, lid van de Raad van bestuur. Van Ommeren vindt dat Pakhoed alleen maar naar de gevolgen in Rotterdam heeft gekeken. In de afslanking die de fusiepartners in mei bekendmaakten werd vooral Van Ommeren getroffen. “De rekening lag toen eenzijdig bij ons”, aldus Hendriks, die vindt dat Pakhoed meer incasseringsvermogen had moeten tonen. De aandelenkoersen van de ondernemingen zijn op de Amsterdamse effectenbeurs fors gekelderd. Pakhoed noteerde na het middaguur 5,50 gulden minder op 69,50 en Van Ommeren leverde 5,80 gulden in op 85,40.