Kamer stuurt aan op eigen onderzoek naar Bijlmerramp

DEN HAAG, 25 JUNI. De Tweede Kamer wil op korte termijn van minister-president Kok een precies overzicht van alle vertrouwelijke stukken die de overheid over de Bijlmerramp in 1992 heeft ontvangen. Dit heeft voorzitter Th. Meijer (CDA) vanmorgen gezegd namens de werkgroep 'Vliegramp Bijlmermeer', die is samengesteld uit Kamerleden van vijf fracties.

De werkgroep, die begin april van dit jaar is ingesteld, heeft vanmorgen een tussentijdse rapportage gegeven van haar werkzaamheden. Uit dit stuk en de toelichting daarop wordt duidelijk dat de Tweede-Kamerleden aansturen op een parlementair onderzoek naar de afwikkeling van de ramp met het El Al-vrachtvliegtuig in de Bijlmermeer. De werkgroep stelt vast dat op feitelijke vragen over de toedracht nog steeds tegenstrijdige antwoorden worden gegeven.

Intussen zitten de Kamerleden, zoals Meijer aangaf, ook nog “met honderden vaak zeer gedetailleerde vragen”. Als voorbeeld van gebrekkig informeren noemde hij de brief over het onderzoek van de rijksrecherche die minister Sorgdrager (Justitie) eerder deze week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Om een begin van een antwoord te krijgen, heeft de werkgroep nu vijftien “brede, algemene vragen” aan het kabinet gesteld. Die hebben betrekking op allerlei zaken die reeds in diverse rapporten zijn behandeld. De werkgroep is echter niet tevreden en informeert opnieuw naar de technische staat van het vliegtuig, vraagt of het toestel te zwaar beladen was, wat de route van de noodvlucht was nadat het 'mayday' had geklonken, hoe de berging is verlopen, of een instantie het onderzoek heeft proberen te belemmeren en wat de status op Schiphol is van El Al.

Direct na het reces zal worden beslist of er wel een onderzoek moet komen en hoe zwaar dit zal moeten zijn. Werkgroepvoorzitter Meijer laat de mogelijkheid van een parlementaire enquête open: “We willen dan zorgvuldig bekijken of het onder ede horen van mensen zin heeft”.