Invoering koppelingswet per 1 juli nog niet zeker

DEN HAAG, 25 JUNI. De Tweede Kamer is verdeeld over invoering van de koppelingswet, bedoeld om illegaal verblijf van buitenlanders in Nederland tegen te gaan, op 1 juli. PvdA, D66, GroenLinks en SP waren aan het begin van de middag voor uitstel van de wet, CDA en VVD waren tegen. De kleine christelijke partijen moesten de doorslag geven. Minister Melkert (Sociale Zaken) liet echter op voorhand weten te zullen vast houden aan invoering van de wet per 1 juli.

De gemeente Leiden heeft besloten buitenlanders, wier aanvraag om toelating nog wordt behandeld, ongeacht het Kamerbesluit na 1 juli toch een uitkering te geven. Door de koppelingswet hebben buitenlanders zonder verblijfsvergunning hier in principe geen recht meer op. Het college van burgemeester en wethouders van Leiden vindt dit “onaanvaardbaar”.

De gemeente is bereid de uitkeringen uit eigen zak te betalen. Volgens wethouder J. Laurier (GroenLinks) gaat het om circa veertig buitenlanders. Door de koppelingswet worden computerbestanden van bijvoorbeeld de sociale dienst, het bevolkingsregister en de vreemdelingendienst aan elkaar gekoppeld. Illegalen worden zo uitgesloten van allerlei voorzieningen.

Enkele weken geleden lieten de vier grote steden weten dat invoering van de koppelingswet op 1 juli technisch onhaalbaar is. Zij hebben hun databestanden nog niet op orde. Staatssecretaris Schmitz (Justitie) en minister Melkert (Sociale Zaken) besloten vorige week een overbruggingsregeling in te voeren. Gemeenten krijgen zo de tijd om hun bestanden op orde te brengen.

De gemeente Leiden echter, maakt principieel bezwaar tegen de stopzetting van de uitkering van buitenlanders, die nog wachten op uitsluitsel over hun aanvraag om toelating. “Het beëindigen van de uitkering in de hoop dat zij dan uit eigen beweging ons land verlaten, vinden wij maatschappelijk geen aanvaardbare oplossing”, schrijft het college van B&W in een brief aan minister Melkert.

Ook Den Haag wil volgens een woordvoerder de overbruggingsregeling gebruiken om mensen respijt te geven.