Haaglanders: niet Haags worden

Nu de vorming van een stadsprovincie Haaglanden niet doorgaat, wil GS Den Haag uitbreiden met delen van buurgemeenten. Veel bewoners daarvan verzetten zich daartegen.

VOORBURG, 25 JUNI. Het volk der Kaninefaten roert zich opnieuw tegen groot overheidsingrijpen in de duinstreek ten noorden van de Maasmond. Als laatste afstammeling van de Germaanse volksstam protesteerde tv-satiricus Wim de Bie eerder tegen een nieuw vliegveld in zee. Nu zijn het de Voorburgers die met een verwijzing naar de historische erfenis van Romeinen en Kaninefaten de plannen voor annexatie door de gemeente Den Haag verwerpen.

Ook de inwoners van de gemeenten Rijswijk, Leidschendam, Nootdorp en Pijnacker zijn tegen de gebiedsuitbreiding van de Hofstad.

Ongeveer vijfduizend boze bewoners liepen daarom gisteravond in demonstratieve optocht naar een sporthal in Voorburg. Daar hield een delegatie van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een voorlichtingsavond over de gebiedsuitbreiding van Den Haag.

Commissaris van de Koningin Leemhuis heeft de grootste moeite de zaal tot bedaren te brengen. Binnen is slechts plaats voor 1.250 mensen. De meeste betogers moeten de bijeenkomst buiten via videoschermen volgen. Elke opmerking van GS beantwoordt de zaal met luid gejoel. Tegenstanders van de annexatieplannen kunnen rekenen op applaus.

“Den Haag bestaat dit jaar 750 jaar. Maar dat betekent niet dat de stad aan zichzelf een cadeautje kan geven in de vorm van een spelletje landjepik”, zegt K. Verbeek van het Platform tegen Annexatie. Volgens het platform is Den Haag er alleen op uit zijn financiële problemen op te lossen. Meer inwoners betekent een hogere bijdrage uit het gemeentefonds en meer inkomsten uit gemeentelijke belastingen, zoals de onroerende-zaakbelasting (OZB).

“Den Haag heeft er een potje van gemaakt de laatste jaren. Ze hebben daar een gat in de hand”, zegt M. Scheepsma uit Rijswijk. Enkele jaren geleden verhuisde ze om praktische redenen van Den Haag naar Rijswijk. “Alles is er veel kleinschaliger. Bij ons kun je de burgemeester nog gewoon op straat aanspreken, dat is in de stad wel anders.”

Velen vrezen voor het verlies van identiteit, maar de meeste aanwezigen wijzen naar hun portemonnee. Den Haag kent nu nog hogere tarieven dan de omliggende gemeenten. Zo gaat een huiseigenaar met een woning van drie ton na de herindeling ruim 700 gulden meer OZB betalen. Belachelijk, vindt een man uit Voorburg. “En waar gaat dat geld heen? Naar die lekkende tramtunnel zeker.”

Halverwege de avond stapt burgemeester Deetman van Den Haag naar het spreekgestoelte. Ook Den Haag is niet blij met de grenscorrecties, houdt hij de zaal voor. “Wij wilden een stadsprovincie. Maar het waren onder andere uw gemeenten die tegenstemden.” De burgemeester wijst op de grootstedelijke problemen van Den Haag. “Als het goed gaat met de stad, gaat het ook beter met de regio.” Zijn woorden worden overstemd door boegeroep.