Fotocentrum

Medio jaren tachtig werd de infrastruktuur voor het Nederlands Fotoinstituut gelegd in Rotterdam.

Vanuit Amsterdam is sindsdien een anti-lobby gevoerd. Met name in de redactionele stukken van fotobladen was dit, al of niet tussen de regels, duidelijk waarneembaar. Dat nu juist Patijn, burgemeester en tevens voorzitter van het Prins Bernhardfonds, de beslissing naar buiten brengt om het Nederlands Centrum voor Fotografie in Amsterdam te vestigen, ruikt naar lobby, gekonkel, borrels en onderling getelefoneer.

    • Rob 't Hart