Europees Hof verwerpt steun aan Air France

ROTTERDAM, 25 JUNI.Het Europese Hof van Justitie keurt de steun van 6,7 miljard gulden af die de Franse staat over de periode 1994-'96 gaf aan de nationale luchtvaartmaatschappij Air France. Volgens het Hof is de steun in strijd met de Europese concurrentieregels.

Met deze uitspraak komt het gerechtshof in Luxemburg tegemoet aan een klacht van een aantal luchtvaartmaatschappijen, waaronder de KLM. Het Hof draait namelijk de beslissing van de Europese Commissie terug die destijds toestemming gaf voor de steun van in totaal twintig miljard franc (6,7 miljard gulden).

De KLM stapte eind 1994 samen met British Airways, SAS en British Midland Airways naar het Europese Hof omdat de voorwaarden die de Commissie aan de steun stelde niet in verhouding zouden staan tot de omvang van de injectie. Daardoor zouden, zo stelde de KLM, de concurrentieverhoudingen in de Europese luchtvaartmarkt zwaar worden verstoord. De Europese Commissie heeft haar besluit “niet voldoende gemotiveerd”, aldus een vanmorgen verspreide verklaring over de uitspraak van het hof. Het Hof zet met name vraagtekens bij de aankoop door Air France van zeventien toestellen voor 11,5 miljard franc (5,7 miljard gulden), omdat dit eerder expansie dan de beoogde reorganisatie betreft.

De KLM reageerde vanmorgen verheugd op de uitspraak van het Europese Hof. “Inhoudelijk kunnen we nog niet op de zaak reageren omdat we de uitspraak nog niet hebben kunnen lezen”, aldus een woordvoerder. “Het rapport moet nog binnenkomen. Maar duidelijk is nu dat bij Air France ten onrechte gebruik is gemaakt van staatssteun.” Volgens de KLM was de omvang van die steun bovenmatig. Ook heeft die steun niet tot een voldoende financiële herstructurering van Air France geleid.

De KLM stoorde zich bovendien aan de 'onvoldoende analyse' door de Europese Commissie en de daaruit volgende 'onvoldoende informatieverstrekking' aan andere partijen. Over de gevolgen van de uitspraak voor KLM, Air France en de Europese luchtvaart wilde de KLM nog geen uitspraken doen. Het is de eerste keer dat een dergelijke zaak in de luchtvaart is aangespannen.

Air France maakt zich weinig zorgen over het vonnis. De miljardensubsidie loopt volgens de maatschappij geen enkel gevaar en hoeft niet te worden terugbetaald. “De 20 miljard herkapitalisatie is niet in gevaar, want het gaat alleen maar om het ongedaan maken van de toestemming wegens een motiveringsgebrek. Het is meer een vormprobleem dan een inhoudelijk probleem. Het is de Europese Commissie die het probleem heeft. En de Europese Commissie zal naar een herformulering zoeken die de rechters bevalt.” Volgens Air France zal een analyse van het vonnis moeten uitwijzen op welke manier de kapitaalsverhoging alsnog kan worden gesanctioneerd.

Een reactie van de Europese Commissie was vanmorgen nog niet voorhanden. Zij wil eerst het vonnis bestuderen, aldus een woordvoerder. De Commissie gaf destijds toestemming voor de steun om de ontwikkeling van het Europese luchttransport te stimuleren. Zij heeft volmacht om te beoordelen of staatssteun de EU-concurrentieregels al of niet overtreedt.