Eindhoven wil nieuw stadsdeel in 2005

Vinex-locatie Meerhoven wordt een op moderne leest geschoeid stadsdeel van Eindhoven met toepassing van milieuvriendelijke systemen.

EINDHOVEN, 25 JUNI. Eindhoven is bij voorbaat bijzonder trots op het stadsdeel Meerhoven, waarvan de bouw vorige week is begonnen. Het stadsdeel, dat bijna zevenduizend woningen zal krijgen, moet in 2005 helemaal klaar zijn.

De grootste stad van Zuid-Nederland met bijna 200.000 inwoners moest voor de verwezenlijking van deze zogenoemde Vinex-locatie (Vinex betekent Vierde nota ruimtelijke ordening extra) grond verwerven bij de buurgemeente Veldhoven en bij het ministerie van Defensie. In ruil voor de Veldhovense inschikkelijkheid beloofde de stad om dit dorp bij een eventuele gemeentelijke herindeling niet te zullen inlijven. Eindhoven streeft, tegen de zin van de provincie Noord-Brabant, naar de vorming van een stadsprovincie.

“Vernieuwend en duurzaam bouwen wordt gecombineerd met een hoogwaardige vorm van openbaar vervoer, een stedelijke uitstraling, een eigentijdse architectuur, prachtige bossen en centraal een uitgestrekte waterplas”, zegt J. Blatter van de gemeentelijke dienst stadsontwikkeling.

Met de bouw van Meerhoven is een totale investering van twee miljard gulden gemoeid. Er zullen ongeveer 17.000 mensen komen te wonen. Verder is tweehonderd van de in totaal vijfhonderd hectare plangebied bestemd voor bedrijven.

In het nieuwe stadsdeel zal een onderscheid worden gemaakt tussen het gebruik van drink- en huishoudwater. Daartoe zullen twee aparte leidingen worden aangelegd. De Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant zal water winnen uit het Beatrixkanaal dat na zuivering in de huishoudens wordt gebruikt voor het doorspoelen van het toilet en gebruik in de wasmachine. Daarmee wordt vijftig procent van het totale huishoudelijke drinkwatergebruik bespaard, aldus het waterleidingbedrijf. De prijs van het huishoudwater wordt vijftig cent lager dan die van drinkwater, dat nu 1,82 gulden per kubieke meter kost.

De bewoners krijgen door de op te richten Energie Combinatie Meerhoven, waarin de Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits Maatschapij en het Nutsbedrijf regio Eindhoven samenwerken, zogenoemde clusterwarmte geleverd. Dit is een “milieuvriendeliijke vorm van energielevering waarmee een aanzienlijke reductie van de uitstoot van CO wordt gerealiseerd”, zo staat in een persbericht hierover. Er hoeft geen cv-ketel te worden geplaatst. De woningen krijgen evenmin aansluiting op het aardgasnet om de hoge kosten hiervan te besparen. Koken zal elektrisch moeten gebeuren.

Meerhoven krijgt voorts een 'hoogwaardig' systeem van openbaar vervoer dat wordt uitgevoerd met “fluisterstille, milieuvriendelijke voertuigen”. Die zullen aan de ene kant het stadsdeel verbinden met Eindhoven Airport en Veldhoven en aan de andere kant met Eindhoven-centrum. In het stadsdeel zelf komt een fijnmazig netwerk van fiets- en voetpaden die voorrang krijgen op het snelverkeer.