CIA: oorlog per computer

WASHINGTON, 25 JUNI. Terwijl president Clinton gisteren vertrok om de banden met China aan te halen, waarschuwden de directeuren van Amerika's veiligheidsinstanties gisteren in de Senaat voor een Chinees programma voor elektronische oorlogvoering. De directeur van de Amerikaanse veiligheidsdienst CIA, George Tenet, citeerde een Chinees artikel waarin de voordelen van computeroorlogvoering worden genoemd: “Dit kan de Amerikaanse economie lamleggen en vernietigen.”

Volgens de hoogste baas van Amerika's spionnen werken diverse landen aan de techniek voor een informatieoorlog. Behalve China noemde hij Libië, Iran en Irak.

Generaal Kenneth Minihan, directeur van het Nationale Veiligheidsbureau (NSA), waarschuwde voor een “elektronisch Pearl Harbor”, indien de VS er niet in slagen hun computersystemen beter te beveiligen. Hij wees daarbij op de afhankelijkheid van computersystemen van elektriciteitsvoorziening, financiële netwerken en telecommunicatie.

Volgens Michael Pillsbury van de Pentagon Defensieuniversiteit, heeft China het omvangrijkste programma op het gebied van informatieoorlogvoering ter wereld. Het voeren van een computeroorlog is zeer aantrekkelijk voor een land als China, dat het in een normale oorlog met verouderde conventionele wapens zou moeten opnemen tegen hightech legers als die van de VS of Taiwan.

De VS werden de afgelopen maanden herhaaldelijk opgeschrikt door hackers - computerkrakers - die Amerika's bestbeveiligde computernetwerken - waaronder het Pentagon - kraakten. (Reuters, AFP)