Asielzoekers (2)

Op 18 juni bracht NRC Handelsblad een katern uit over asielzoekers. Weer is de kans gemist de lezer de mogelijkheid te geven zichzelf een oordeel te vormen over het toelatingsbeleid. Waarom publiceert u niet uittreksels uit dossiers van een aantal asielzoekers zodat iedereen kan zien wat de criteria zijn en hoe ze worden toegepast? Dan kan misschien de discussie beginnen waarvan u de afwezigheid constateert.

    • L. de Haan