Asielzoekers (1)

In NRC Handelsblad van 17 en 18 juni berichtte Geert van Asbeck een aantal malen over de door de Vereniging Vluchtelingenwerk betaalde “vervalste reisdocumenten” t.b.v.

asielzoekers uit Noord-Irak. Hierbij heb ik mij met betrekking tot uw formulering - zeker in het berichtje op de voorpagina - geërgerd aan de onduidelijkheid. Lezende de kop en ook de inhoud had ik steeds de indruk dat het ging om vervalste, niet nader omschreven dus Nederlandse, reisdocumenten of paspoorten. Pas veel later wordt uit het verhaal duidelijk dat het ging om papieren die ginds in Irak 'zwart' gekocht moesten worden bij gebrek aan officieel verkrijgbare reispapieren. Dat is nogal iets anders dan meewerken aan het illegaal (laten) vervaardigen van paspoorten in Nederland.

    • Hans Bosma